RED - Matematică

        Resursele Educaționale Deschise (RED) sau Open Educational Resources (OER) sunt instrumente folosite în procesul de învățare, predare, cercetare sau cu alte obiective educaționale care sunt disponibile într-un format accesibil și sub o licență liberă, adică aprobă accesul gratuit, dar și utilizarea, adaptarea și redistribuirea de către alte persoane cu restrângeri limitate sau fără restrângeri.

                                      https://www.youtube.com/primareducred                    https://www.youtube.com/educredgimnaziu

                                                                                                                                                    Biblioteca Livresq - toate disciplinele
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   https://library.livresq.com/browse/public&cred
Comments