Ofertă Educațională


       
Şcoala Gimnazială Nr. 6 şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru:
 • Învăţământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare
 • Învăţământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV
 • Învăţământ gimnazial: clasele V-VIII
 Pentru anul şcolar 2019-2020, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este
 • x grupe mici la grădiniță cu program scurt
 • 4 clase pregătitoare;
 • 3 clase a V-a, dintre care 2 clase cu predare intensiv limba engleză.
   
      De asemenea, pentru anul şcolar 2019-2020, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.

     La clasele pregatitoare vor preda următoarele cadre didactice: Amza Aurelia Simona, Bărbulescu Ana Raluca, Ciocoteală Alina Nicoleta, Vintilescu Cristiana. 

Clasele pregătitoare vor fi dotate cu mobilier si materiale educaționale.Strazi arondate


Oferta curriculară

            Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 •           existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 •           programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor vezi
 •           aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 •           pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 •           desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

             Şcoala Gimnazială Nr. 6 are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

            O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

 

Comments