Despre Noi

     Printre şcolile construite în Drobeta Turnu Severin în ultima jumătate a secolului XX, Şcoala Gimnazială Nr.6 ocupă un loc important.

    Cu o vechime de peste 60 de ani, şcoala noastră se numără printre unităţile şcolare prestigioase ale oraşului Drobeta Turnu Severin, câştigându-şi acest renume datorită rezultatelor de excepţie la olimpiadele şi concursurile şcolare.

    Situată într-o zonă relativ liniştită a Cartierului Kiseleff, cu o populaţie tânără, Şcoala Gimnazială Nr. 6 a devenit repede, după darea ei în folosinţă, una dintre şcolile reprezentative ale oraşului, cu un număr foarte mare de elevi. În ultimii 15 ani a fost şcoala generală cu cel mai mare efectiv de elevi din oraş şi din judeţ.  În unitate învaţă la această oră peste 1200 de elevi sub îndrumarea unui colectiv de cadre didactice recunoscut şi apreciat. 

      Şcoala dispune de laboratoare utilate modern, cabinete de specialitate, sală de sport, cabinet de informatică dotat cu calculatoare de ultimă generaţie, cabinet medical, cabinet de logopedie, bibliotecă ce dispune de un număr aproximativ de 17.000 volume, conţinând atât literatură de specialitate, cât şi beletristică.

     Misiunea şcolii constă în lărgirea orizontului fiecărui elev, creşterea competenţelor, utilizarea corectă a informaţiei primite şi respectarea valorilor societăţii.  

     Pornind de la documentele educaţionale în vigoare, se are în vedere ca întregul proces instructiv-educativ să se orienteze către formarea unui absolvent cu solide competenţe transferabile, de către un personal competitiv, empatic şi deschis la schimbare, într-un mediu sănătos, relaxant, dotat cu toate utilităţile necesare educaţiei.

     Personalul de cadre didactice se concentrează pe valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de proiecte educative şi activităţi extraşcolare, dar şi prin asumarea de roluri în managementul de proiect şi procesul decizional ce duce la finalizarea demersurilor acestora.

Scoala Gimnaziala Nr. 6