Matematică

Clasa a V-a

De ce să înveți matematica

Analiza testării inițiale

NUMERE NATURALE

Numere naturale

Adunarea și scăderea 

Înmulțirea numerelor naturale

Împărțirea numerelor naturale

Puterea cu exponent natural

Pătrate perfecte. Cuburi perfecte

Compararea puterilor

           Scrierea în baza 10             Scrierea în baza 2

METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

Metoda reducerii la unitate

Metoda comparației

Metoda figurativă

Metoda mersului invers

Metoda falsei ipoteze

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

Divizor comun. Multiplu comun

Criterii de divizibilitate

Criterii de divizibilitate

Criterii de divizibilitate

FRACȚII ORDINARE

Clasificarea fracțiilor ordinare

Fracții echivalente

Compararea fracțiilor ordinare

Introducerea întregilor în fracție

Scoaterea întregilor din fracție

Amplificarea și simplificarea fracțiilor ordinare

Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare

Înmulțirea fracțiilor ordinare

Împărțirea fracțiilor ordinare

Fracții și procente 

FRACȚII ZECIMALE

Fracții zecimale. Clasificare și comparare

Transformarea fracțiilor ordinare ăn fracții zecimale

Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale

Înmulțirea fracțiilor zecimale

Împărțirea a două numere naturale cu rezultat fracție zecimală

Împărțirea fracțiilor zecimale 

Fracții zecimale. Analiza bugetului unui plan de afaceri 

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor cu fracții

ELEMENTE DE GEOMETRIE 

Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment

Pozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă. Puncte coliniare

Pozițiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele

Lungimea unui segment. Distanța dintre două puncte

Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față de un alt punct

Simetricul unui punct față de un punct

Unghiuri. Definiție

Măsura unui unghi

Calcule cu măsuri de unghiuri

UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Unități de măsură pentru lungime

Perimetrul pătratului și perimetrul dreptunghiului

Unități de măsură pentru arie

Aria pătratului și aria dreptunghiului

Unități de măsură pentru volum

Volumul cubului și volumul paralelipipedului dreptunghic

TESTE FINALE