Matematică

Clasa a V-a

De ce să înveți matematica

Analiza testării inițiale

NUMERE NATURALE

Numere naturale

Adunarea și scăderea 

Înmulțirea numerelor naturale

Împărțirea numerelor naturale

Puterea cu exponent natural

Pătrate perfecte. Cuburi perfecte

Compararea puterilor

           Scrierea în baza 10             Scrierea în baza 2

Ordinea efectuării operațiilor

METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

Metoda reducerii la unitate

Metoda comparației

Metoda figurativă

Metoda mersului invers

Metoda falsei ipoteze

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

RED 6 - Divizor. Multiplu - Asavei Cătălina Gabriela.ppsx

FRACȚII ORDINARE