Parteneriat Romania-Spania

  

    Prin intermediul portalului eTwinning, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 6, sub îndrumarea prof. Raluca Tuligă, au iniţiat un proiect de colaborare cu Şcoala Francisco Giner de los Rios, din Valencia.

    Pentru început aceştia au trimis scrisori elevilor din Spania şi o prezentare PowerPoint cu informaţii despre ţara, oraşul şi şcoala în care învaţă. Scrisorile au fost redactate în limba engleză şi spaniolă. 

    Coordonaţi de prof. Fernando Lazaro, elevii de la Francisco Giner de los Rios au participat la o activitate sportivă şi de orientare într-un parc din apropierea şcolii.

    Elevilor, împărţiţi în echipe, li s-au dat câte o busolă şi o hartă cu ajutorul cărora trebuiau să găsească "comori". După găsirea acestora se întorceau la profesorul coordonator şi erau supuşi unui set de întrebari, cu variante de răspuns, din domeniile sportive alese de ei. Activitatea a fost deosebit de captivantă, dezvoltând abilităţi multiple.

    Sistemul educaţional din Spania este denumit LOGSE (Legea Generală a Sistemului Educaţional) şi cuprinde următoarele etape:

   Învăţarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte şcoli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităţilor TIC şi a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning. 

   În urma acestei experienţe, ei s-au familiarizat cu sistemul de învăţământ spaniol şi au legat prietenii, aceasta fiind doar o primă etapă a colaborării noastre cu Şcoala Francisco Giner de los Rios. La începutul anului şcolar vom organiza videoconferinţe pe teme diverse, de interes educativ. Ne dorim, de asemenea, schimburi de experienţă prin deplasarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru câteva zile.

  

Învăţământul preşcolar - de la 1 la 6 ani (voluntar);

Învăţământul primar - de la 6 la 12 ani (obligatoriu);

Învăţământul secundar - de la 12 la 16 ani (obligatoriu). După completarea învăţământului secundar, elevii obţin o diplomă, care le permite accesul la şcolile profesionale sau la liceu;

Liceul - asigură orientarea specială pentru studiile viitoare. Permite accesul la şcolile profesionale de înalt nivel sau universitate;

Învăţământul profesional - conţine module teoretice şi practice conform specialităţilor;

Învăţământul superior - cursurile durează 3 ani, iar împreună cu masteratul 5 ani.

Limba spaniolă oficială este limba castiliană (în general, când o persoană din afara Spaniei se gândeşte la spaniolă, de fapt, se gândeşte la castiliană). Dar sunt comunităţi în care sunt recunoscute şi alte limbi ca fiind oficiale: - catalana, împreună cu două dialecte ale sale: valenciană şi baleară, - galiciana, - basca, - aranes. 

    Având în vedere cele menţionate mai sus este de înţeles de ce, pe lângă o bază comună, învăţământul spaniol prezintă şi particularităţi de la o comunitate autonomă la alta, sau chiar în cadrul aceleiaşi comunităţi. Pot să apară diferenţe chiar şi în conţinuturile curriculare sau în structura anului şcolar.