Matematică

Clasa a VI-a

MULȚIMI. MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE

Mulțimi

Relații între mulțimi

Operații cu mulțimi

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

Descompuneri în baza 10 și divizibilitate

Puteri. Factor comun. Divizibilitate

Numere prime. Numere compuse

RAPOARTE ȘI PROPORȚII

Rapoarte și proporții

Concentrația unei soluții

Titlul unui aliaj

Scara unei hărți

Proporții

Proporții dervate

Șir de rapoarte egale

Mărimi direct proporționale

Mărimi invers proporționale

Regula de trei simplă

ORGANIZAREA DATELOR ȘI PROBABILITĂȚI

MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI

Numere întregi

Valoarea absolută (modulul) 

Reprezentare pe axă, comparare, ordonare

Adunarea și scăderea 

Înmulțirea numerelor întregi

Împărțirea numerelor întregi 

Ridicarea la putere

Ordinea efectuării operațiilor

MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE

Numere raționale

Puterea cu exponent număr întreg a unui număr rațional nenul

Operații cu numere raționale

Ordinea efectuării operațiilor în Q

Ecuații în Q

Inecuații în Q

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în Q

UNGHIURI

Unghiuri

Unghiuri adiacente

Bisectoarea unui unghi

Unghiuri complementare. Unghiuri suplementare

PARALELISM

Unghiuri formate de două drepte cu o secantă

Drepte paralele. Criterii de paralelism

Unghiuri formate de două drepte cu o secantă

PERPENDICULARITATE

Drepte perpendiculare (1)

Drepte perpendiculare (2)

CERCUL

Cercul

 Definiție, elemente în cerc

Proprietăți

Aplicații

TRIUNGHIUL

Triunghiul

Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi

Unghiul exterior

Cazurile de construcție

Triunghiul. Inegalități între elemente

Bisectoarea

Mediatoarea

Înălțimea

Mediana

CONGRUENȚA TRIUNGHIURILOR

Congruența triunghiurilor oarecare

Cazuri de congruență a două triunghiuri dreptunghice

Triunghiuri congruente. Aplicații

RECAPITULARE