Misiune

        Misiunea şcolii este dublă: aceea de a contribui la alegerea, de către elev, a unei meserii şi, mai ales, aceea de a-l forma ca om, ca personalitate distinctă, pozitivă, cu trăsături care să-l ajute să se integreze în societate.

 

       Misiunea şcolii accentuează însuşirea de cunoştinţe şi mai ales deprinderea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală, de manifestare a creativității, de identificare şi utilizare a informaţiilor, de analiză, prelucrare şi sinteză a acestora.