Matematică

Clasa a VII-a

MULȚIMEA NUMERELOR REALE

Numere reale. Rădăcina pătrată

Numere iraționale. Mulțimea numerelor reale.

Modulul unui număr real

Scoaterea și introducerea factorilor de sub radical

Adunarea și scăderea numerelor reale

Înmulțirea și împărțirea numerelor reale

Ridicarea la putere a numerelor reale

Raționalizarea numitorilor

Media aritmetică și media geometrică

Formula radicalilor compuși

ECUAȚII ȘI SISTEME DE ECUAȚII LINIARE

Sisteme de ecuații. Metoda substituției

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

Sistem de axe ortogonale în plan

Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale

PATRULATERE

Patrulaterul convex

Patrulatere convexe - tangram

Patrulatere convexe cu diagonale perpendiculare

Arii

De la Fibonacci la patrulatere

CERCUL

Cercul

Teoreme referitoare la arce și coarde (1)

Teoreme referitoare la arce și coarde (2)

Teoreme referitoare la arce și coarde (3)

Teoreme referitoare la arce și coarde (4)

Lungimea cercului și aria discului

TEOREMA LUI THALES

Teorema lui Thales

ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR

Asemănarea triunghiurilor

Teorema fundamentală a asemănării

Criterii de asemănare

Raportul de asemănare

RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

Proiecții ortogonale pe o dreaptă

Teorema înălțimii

Teorema catetei

Teorema lui Pitagora

Reciproca teoremei lui Pitagora

Funcții trigonometrice

TRIUNGHIUL

Congruența a două triunghiuri - recapitulare

Triunghiul dreptunghic

Metoda cubului și relații metrice în triunghiul dreptunghic