Ținte strategice (priorități)

1. Dezvoltarea unui curriculum adecvat cerințelor elevilor și comunității,ținând cont de resursele existente.

2.Dezvoltarea serviciilor de orientare și orientare și consiliere profesională.

3.Prevenirea și reducerea abandonului școlar.

4.Dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane.

5.Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale

6.Dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate.

7.Asigurarea calității serviciilor oferite de școală.