Resurse materiale


        S-a investit in dotarea unor laboratoare moderne (informatică, fizică, biologie şi chimie), cabinete de specialitate, sală de sport, cabinet medical, cabinet de logopedie, bibliotecă (aproximativ 17.000 volume, literatură de specialitate şi beletristică). S-a asigurat câte un videoproiector în aproape toate sălile şi internet de mare viteză.

      Cum viitorul se bazează tot mai mult pe noile tehnologii, s-a investit în achiziţia unui număr de 62 de calculatoare, 12 multifuncţionale, 2 laptop-uri, 19 video-proiectoare, 35 boxe, sisteme de supraveghere, camere web, sisteme audio, etc.