Matematică

Clasa a VIII-a

INTERVALE DE NUMERE REALE. INECUAȚII ÎN R

Intervale

CALCUL ALGEBRIC ÎN R

Operații cu numere reale reprezentate prin litere

Formule de calcul prescurtat

Formula radicalilor compuși

Descompuneri în factori

Ecuația de gradul al II-lea

Expresii algebrice 

Fracții algebrice 1

Fracții algebrice 2

Expresii algebrice

FUNCȚII, ORGANIZAREA DATELOR ȘI PROBABILITĂȚI

Moduri de a defini o funcție

Graficul unei funcții

Funcția de gradul I (1)

Funcția de gradul I (2)

Funcția de gradul I (2)

ELEMENTE ALE GEOMETRIEI ÎN SPAȚIU

Puncte coplanare

Unghiul a două drepte 

Unghiul dintre o dreaptă și un plan

Unghiul dintre două plane

Prisma. Cubul. Paralelipipedul dreptunghic

Piramida

PARALELISM

Teoreme de paralelism

PERPENDICULARITATE

Drepte perpendiculare. Dreaptă perpendiculară pe plan

Plane perpendiculare

ARII ȘI VOLUME

Piramida regulată

Prisma dreaptă

Cilindrul circular drept

Conul circular drept

Trunchiul de piramidă regulată

Trunchiul de con circular drept

Aria și volumul sferei

Raportul ariilor și volumelor corpurilor asemenea

RECAPITULARE FINALĂ

Recapitulare algebră

Recapitulare geometrie

Atenție la Neatenție - Algebră

Atenție la Neatenție - Geometrie

Sfaturi utile pentru examen

TESTE DE EVALUARE NAȚIONALĂ

Testul de pregătire 1  - Rezolvare

Testul de pregătire 2  - Rezolvare

Testul de pregătire 3  - Rezolvare